fredag 1 april 2011

557

Karl Gustav Andersson (1864 - 1953) och hustrun Emma Söderén (1874 - 1930)