fredag 1 april 2011

566

Mars sista färd från Björndalen den 14 september 1933.