fredag 1 april 2011

583

Kyrkvaktmästare Karl Johansson och hustru Mina Liljegren i Kristinelund, Värna