lördag 2 april 2011

637

Skräddaren Anders Fredrik Andersson och hustru Anna Sofia Holmgren med barnen (fr v) Albertina, Adolf och Signe. De bodde i Fredriksdal mellan 1877-1927.