måndag 4 april 2011

695

Inga-Britt Wallberg - Markström på besök i Torpa den 16 april 1950.