måndag 4 april 2011

726

Lydia Andersson, småskolelärarinna i Grebo 1908 - 1948.