lördag 9 april 2011

840

Rut Andersson-Åstrand, NN och Teresia Åstrand-Gustavsson 1927