måndag 11 april 2011

867

Läraren är kantor Jansson. Bland eleverna finns Margit Blick och Maj-Britt Fallman.