måndag 11 april 2011

889

Ivar och Ingeborg Karlsson samt Erik Karlsson år 1919.