torsdag 28 april 2011

1005

Hos Teresia och Erik Karlsson i Grönlund, Vårdsberg. Stående frv Arne, Alma, Gustav och Rune Hagström samt Ivar Karlsson. Sittande frv Emma Svantesson, Teresia, Erik och Elsie Karlsson. NN och Edit Nilsson.