söndag 10 april 2011

850

Fjärde flickan frv är Lydia Andersson, född 1886, från Redingsborg