måndag 11 april 2011

896

Besök hos Elias och Alva Greborg i Säbydal. Bland gästerna finns Edit Nilsson med dottern Ann-Louise, Hanna och Sven Wallin med Ragnar, Paul och Linda Greborg med dottern Elsie samt August Andersson. Farbrorn med hatten är troligen från Bankekind och släkt med August.