söndag 22 maj 2011

1077

John Svantesson står th i sista raden. I samma rad står Östen Larsson och Erik Winell.